Am Alcemi

Mae paratoi cymdeithasau tai yng Nghymru i fod yn barod ar gyfer y dyfodol yn flaenoriaeth allweddol i ni yn Cartrefi Cymunedol Cymru.

Fe wnaethom lansio ‘Alcemi’ yn gynharach eleni, ond cafodd y rhaglen wreiddiol ei newid i addasu i’r pandemig Coronafeirws.

Er na fydd yn edrych yr un fath, mae’r amcanion gwreiddiol o ddenu’r talent gorau, datblygu gweithlu’r dyfodol, cefnogi cydweithio, meithrin capasiti arloesedd a dylanwadu ar syniadau hirdymor i fynd i’r afael â heriau systemig yn parhau.

Mewn gwirionedd, maent yn awr yn bwysicach nag erioed.

Mae ein rhaglen Alcemi yn mynd i’r afael â’r materion strwythurol sydd angen newid polisi a chyllid a hefyd yn anelu i gynyddu capasiti a meithrin diwylliant o gydweithio ac arloesi i wneud pethau’n wahanol.

Mae’n cynnwys tri llinyn: