Am Alcemi

Mae eich paratoi ar gyfer y dyfodol yn flaenoriaeth allweddol yn ein cynllun tair blynedd. Sefydlwyd ein rhaglen newydd sbon 'Alcemi' i wneud yn union hynny. Mae ganddi nifer o feysydd:

Dyfodol Tai

Dod â phobl ynghyd o gymdeithasau tai ar draws y Deyrnas Unedig i feithrin gallu arloesi a mynd i'r afael â heriau a gaiff eu rhannu.

Gweithdai Trawsnewid Busnes

Cafodd y sesiynau hanner diwrnod hyn eu harwain gan siaradwyr arbenigol ac roeddent yn cynnwys astudiaethau achos bywyd go iawn o bobl sydd â phrofiad drostynt eu hunain o weithredu. Roedd digonedd o amser ar gyfer trafod, cwestiynau, myfyrdodau ac wrth gwrs rwydweithio.

Ymchwiliodd y sesiynau themâu: Gweledigaeth, Diwylliant, Cwsmeriaid, Technoleg.

Ailfeddwl, Ailffocysu!

Ymgymryd ag ymchwil i ddylanwadu ar syniadau hirdymor i fynd i'r afael â heriau traws-sector

Potensial Pobl

Datblygu gweithlu'r dyfodol