Blog

Darllenwch y newyddion a straeon diweddaraf o raglen Dyfodol Tai.

Arloesedd Go Iawn: Yr Un Peth Nad Ydyn Ni Wedi Rhoi Cynnig Arno Eto?

Sharon Crockett yw Cyfarwyddwr Arloesedd a Diwylliant Cartrefi Melin, ac mae’n rhan o Weithgor Arloesedd a drefnwyd gan Cartrefi Cymunedol Cymrufydd yn dynodi’r heriau sy’n wynebu pobl a chymunedau yng Nghymru, ac ynedrych ar y syniadau sydd gan y sector tai i fynd i’r afael â’r heriau hynny.

Arloesedd: Ffordd O Wneud Gwahaniaeth Go Iawn I Fywydau Pobl?

Sharon Crockett yw Cyfarwyddwr Arloesedd a Diwylliant Cartrefi Melin, ac mae’n rhan o Weithgor Arloesedd a drefnwyd gan Cartrefi Cymunedol Cymrufydd yn dynodi’r heriau sy’n wynebu pobl a chymunedau yng Nghymru, ac ynedrych ar y syniadau sydd gan y sector tai i fynd i’r afael â’r heriau hynny.

Gwneud Synnwyr O Effaith Y Pandemig

Mae Cartrefi Cymunedol Cymru yn rhan o’r Bartneriaeth Dysgu Fyw, cywaith o 10 sefydliad sy’n defnyddio Sensemaker i geisio gwneud synnwyr o effaith y pandemigar ein cydweithwyr a’n sefydliadau.

Yr wythnos ddiwethaf fe wnaethom gyhoeddi dadansoddiad o’r straeon a gasglwydhyd at ddiwedd mis Ionawr 2021.

Cafodd y data ei ddadansoddi gan Janine Dube, Linc Cymru, Michael Hughes, Tai Sir Fynwy, Chris Jowitt, Cartrefi Melin, Bennett McVeigh, Tai Newydd a Robert Needham, Tai Teulu ynghyd â Michael Muthukrishna o Ysgol Economeg Llundain.

Mae Janine, Partner Busnes – Data a Deallusrwydd Busnes yn Linc yn edrych ar y canfyddiadau i ni

Arloesedd da yn ymwneud â syrthio mewn cariad gyda'r broblem

Yn 2018 cymerodd Katie Teasdale ran yn rhaglen arloesedd y Ffederasiwn Tai Cenedlaethol (NHF) – a alwyd bryd hynny yn Creating our Future. Ar ôl digwyddiad tri diwrnod ‘hacathon’ yn dysgu sut i ddatrys problemau ac ysgogi syniadau, cafodd ei dewis i ymuno â secondiad 16 mis lle cafodd 25 o bobl o bob rhan o’r sector tai y dasg o greu a datblygu syniadau i newid y byd. Mae Katie, Pennaeth Gwasanaethau Aelodau yn yr NHF, yn dweud beth ddigwyddodd nesaf.

Dyfodol Tai: Cyfle enfawr i’r sector

Dros y 18 mis nesaf bydd cymdeithasau tai ar draws Cymru yn cydweithio ar raddfa fwy nag erioed,  gan ddod ynghyd gyda chydweithwyr yn Lloegr a’r Alban i fynd i’r afael â’r heriau mwyaf yn y sector tai. Edwina O’Hart sy’n arwain Dyfodol Tai yn Cartrefi Cymunedol Cymru. Mae’n dweud wrthym beth i’w ddisgwyl.

 Creadigaethau Anweledig

Wrth i'r poblogaeth heneiddio, gynyddol bwysig creu gwasanaethau sy'n diwallu anghenion pobl. Roedd Laura Wood yn Pennaeth Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus  o Grŵp Tai North Star pan ymunodd gyda chydweithwyr o bob rhan o'r sector yn Lloegr i ffurfio Invisible Creations. Mae'n dweud wrthym sut y gwnaeth rhaglen ‘Creu ein Dyfodol’, cam cyntaf rhaglen dyfodol y Ffederasiwn Tai Cenedlaethol, annog y gwaith cydweithredol a arweiniodd at Invisible Creations, lle mae nawr yn Cyfarwyddwr Marchnata.