Gweithgor

Caiff y gweithgor hwn ei arwain gan CHC a Simply Do gyda chefnogaeth is-adran o’r grŵp llywio yn cynrychioli Tai Hafod, Cartrefi Melin a Grŵp Pobl. 

Eu rôl yw gosod y fanyleb ar gyfer yr her (ee beth ddylai datrysiad ei ddarparu?) a llunio rhestr fer o nifer o syniadau i ddod â nhw i’w profi o fewn eu sefydliadau eu hunain. 

Joseph Murphy

Joseph Murphy

Simply Do

Edwina O’Hart

CHC

Julia Sorribes

Julia Sorribes

CHC

Rhian Robinson

CHC

Hayley MacNamara

CHC

Leah McDaid

Grŵp Pobl

Vicki Hiscocks

Vicki Hiscocks

Grŵp Pobl

Sharon Crockett

Cartrefi Melin

Trisha Hoddinott

Trisha Hoddinott

Cartrefi Melin

Jamie Smith

Tai Hafod

Helen White

Helen White

Tai Taf