Meini Prawf Her

Mae’n rhaid i’r heriau y canolbwyntio arnynt gyflawni’r meini prawf dilynol:

 1. Maint yr effaith. Drwy’r rhaglen bydd cymdeithasau yn cydweithio i helpu mynd i’r afael â’r problemau systemig mawr mewn tai. Fel canlyniad, er y gall mater fod yn broblem neilltuol mewn ardal, dylai hefyd effeithio ar fywydau pobl mewn rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig. Dylai meysydd problem:

  a.   Effeithio ar nifer sylweddol o bobl
  b.   Cael argraff sylweddol ar y rhai sy’n effeithio arnynt
  c.   Dylid hefyd roi ystyriaeth i’r problemau sy’n debygol o waethygu’n sylweddol yn y dyfodol os na weithredwn yn awr

 2. Cydweithio. Drwy’r rhaglen bydd cymdeithasau yn cydweithio ar heriau cyffredin. Fel canlyniad, rydym yn edrych am feysydd problem sydd:

  a.   Angen cydweithio ac na fedrir eu datrys gan un gymdeithas ar ei phen ei hun

 3. Busnes craidd: Drwy’r rhaglen rydym eisiau defnyddio adnoddau ac arbenigedd torfol y sector i ddatrys problemau cyffredin. Fel canlyniad rydym yn edrych am feysydd problem sydd yn:

  a.   Cyfeirio at fusnes creiddiol cymdeithasau tai