Blog

Darllenwch y newyddion a straeon diweddaraf o raglen Dyfodol Tai.

Arloesedd da yn ymwneud â syrthio mewn cariad gyda'r broblem

Yn 2018 cymerodd Katie Teasdale ran yn rhaglen arloesedd y Ffederasiwn Tai Cenedlaethol (NHF) – a alwyd bryd hynny yn Creating our Future. Ar ôl digwyddiad tri diwrnod ‘hacathon’ yn dysgu sut i ddatrys problemau ac ysgogi syniadau, cafodd ei dewis i ymuno â secondiad 16 mis lle cafodd 25 o bobl o bob rhan o’r sector tai y dasg o greu a datblygu syniadau i newid y byd. Mae Katie, Pennaeth Gwasanaethau Aelodau yn yr NHF, yn dweud beth ddigwyddodd nesaf.

Dyfodol Tai: Cyfle enfawr i’r sector

Dros y 18 mis nesaf bydd cymdeithasau tai ar draws Cymru yn cydweithio ar raddfa fwy nag erioed,  gan ddod ynghyd gyda chydweithwyr yn Lloegr a’r Alban i fynd i’r afael â’r heriau mwyaf yn y sector tai. Edwina O’Hart sy’n arwain Dyfodol Tai yn Cartrefi Cymunedol Cymru. Mae’n dweud wrthym beth i’w ddisgwyl.

 Creadigaethau Anweledig

Wrth i'r poblogaeth heneiddio, gynyddol bwysig creu gwasanaethau sy'n diwallu anghenion pobl. Roedd Laura Wood yn Pennaeth Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus  o Grŵp Tai North Star pan ymunodd gyda chydweithwyr o bob rhan o'r sector yn Lloegr i ffurfio Invisible Creations. Mae'n dweud wrthym sut y gwnaeth rhaglen ‘Creu ein Dyfodol’, cam cyntaf rhaglen dyfodol y Ffederasiwn Tai Cenedlaethol, annog y gwaith cydweithredol a arweiniodd at Invisible Creations, lle mae nawr yn Cyfarwyddwr Marchnata.