Grŵp Llywio

Grŵp Llywio Cymru

Bydd gennym grŵp llywio yng Nghymru fydd yn gyfrifol am wneud y penderfyniadau terfynol ar agweddau o'r rhaglen yn cynnwys:

Dylai fod yn bosibl cymryd rhai penderfyniadau'n ddigidol ond dylai'r grŵp ddisgwyl cwrdd fel sy'n dilyn:

  • 28 Chwefror 2020 (i benderfynu ar her Cymru)
  • Medi 2020 (i gefnogi'r tîm Tŷ Gwydr)
  • Rhagfyr 2020 (i benderfynu ar y camau nesaf ar unrhyw ddatrysiad sy'n dod i'r amlwg)

Hoffech chi wybod mwy am y cyfnod Tŷ Gwydr

Byddwch y cyntaf i wybod! Gallwch gofrestru yma i gael wybodaeth ddiweddaraf ar y Tŷ Gwydr.

Aelodau'r Grŵp

Brett Sadler

Cyfarwyddydd Gweithrediadau, Cymdeithas Tai Gogledd Cymru

Marcia Sinfield

Prif Weithredwr, Family Housing Association

Clare James

Rheolydd Gwasanaethau Tai, Cymdeithas Tai Bro Myrddin

Sharon Crockett

Cyfarwyddydd Arloesedd a Diwylliant, Cartrefi Melin

Leah McDaid

Rheolydd Gwella Busnes, Grŵp Pobl

Scott Sanders

Prif Weithredwr, Linc Cymru

Steve Tucker

Cyfarwyddydd Asedau, Tai Tarian

Guy Stenson

Cadeirydd Pwyllgor Archwilio a Risg a hyrwyddwr cydraddoldeb Bwrdd gyda Cartrefi Dinas Casnewydd

Luke Takeuchi

Prif Weithredwr, RHA

Catherine Love

Cyfarwyddydd Rhagoriaeth Cwsmeriaid, Bron Afon

Iwan Trefor Jones

Dirprwy Brif Weithredydd, Adra

Sylvia McCabe

Tenant ac Aelod Panel Craffu, Cartrefi Conwy

Jamie Smith

Cyfarwyddydd Ymchwil ac Arloesedd, Hafod

John Keegan

Prif Weithredwr, Tai Sir Fynwy

Richard Mann

Dirprwy Brif Weithredydd a Chyfarwyddydd Grŵp Gweithrediadau, United Welsh

Stuart Ropke

Prif Weithredwr, Cartrefi Cymunedol Cymru