Grŵp Llywio

Cafodd y grŵp llywio ei sefydlu’n wreiddiol i wneud penderfyniadau terfynol ar agweddau o’r rhaglen Dyfodol Tai. Oherwydd pandemig Covid 19, nid yw’r rhaglen hon yn rhedeg bellach a chafodd ei dilyn gan ein Cynllun Peilot Arloesedd.

Dewisodd y grŵp llywio thema her eang ‘uno’r dotiau rhwng iechyd, tai a gofal cymdeithasol’ ar gyfer yr her cyhoeddus cyntaf a chaiff ei diweddaru ar gynnydd y gweithgor wrth i’r her ddatblygu.

Aelodau'r Grŵp

Brett Sadler

Cyfarwyddydd Gweithrediadau, Cymdeithas Tai Gogledd Cymru

Marcia Sinfield

Prif Weithredwr, Family Housing Association

Clare James

Rheolydd Gwasanaethau Tai, Cymdeithas Tai Bro Myrddin

Sharon Crockett

Cyfarwyddydd Arloesedd a Diwylliant, Cartrefi Melin

Leah McDaid

Rheolydd Gwella Busnes, Grŵp Pobl

Scott Sanders

Prif Weithredwr, Linc Cymru

Steve Tucker

Cyfarwyddydd Asedau, Tai Tarian

Guy Stenson

Cadeirydd Pwyllgor Archwilio a Risg a hyrwyddwr cydraddoldeb Bwrdd gyda Cartrefi Dinas Casnewydd

Luke Takeuchi

Prif Weithredwr, RHA

Catherine Love

Cyfarwyddydd Rhagoriaeth Cwsmeriaid, Bron Afon

Iwan Trefor Jones

Dirprwy Brif Weithredydd, Adra

Sylvia McCabe

Tenant ac Aelod Panel Craffu, Cartrefi Conwy

Jamie Smith

Cyfarwyddydd Ymchwil ac Arloesedd, Hafod

John Keegan

Prif Weithredwr, Tai Sir Fynwy

Richard Mann

Dirprwy Brif Weithredydd a Chyfarwyddydd Grŵp Gweithrediadau, United Welsh

Stuart Ropke

Prif Weithredwr, Cartrefi Cymunedol Cymru