Novel Coronavirus (COVID-19) update: Due to the Coronavirus outbreak, our planned programme will be postponed. We still want to use this time to think about how we can solve the sector's biggest challenges, will keep you updated with how you can get involved shortly. Sign up to our mailing list here.

Labordai Dirnadaeth

Labordai Dirnadaeth – hyfforddiant am ddim ar gasglu dirnadaeth ddihafal

Mae’r Grŵp Llywio wedi dynodi’r broblem y byddwn yn canolbwyntio arni yng Nghymru fel rhan o’r rhaglen Dyfodol Tai. Datgelir hyn ar 25 Mawrth. Diolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd her un ai’n bersonol mewn gweithdy Adnabod Her neu drwy ein harolwg ar-lein.

Cyfnod nesaf y rhaglen yw cynnal nifer o Labordai Dirnadaeth I hyfforddi’r sector i gasglu dirnadaeth i dyrchu’n ddwfn a chanfod cymaint ag y medrwn am broblem a her ein canfyddiadau ein hunain. Bydd yr hyfforddiant hefyd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer eich swydd eich hunan o fewn y sector.

Beth yw Labordai Dirnadaeth?

Yr allwedd i ddirnadaeth wych yw syrthio mewn cariad gyda’r broblem.

Caiff yr hyfforddiant ei hwyluso gan Arweinwyr Dirnadaeth o CHC sydd wedi dilyn hyfforddiant Arweinydd Dirnadaeth yn flaenorol gyda ?WhatIf! Innovation.

Yn ystod y Labordai Dirnadaeth, byddwch yn dysgu dulliau a thechnegau allweddol arloesi i ddod yn dditectifs yn casglu dirnadaeth wych drwy sgyrsiau ac ymchwil desg.

Byddwch yn casglu dirnadaeth ddofn am ein problem. Unwaith y gallwn ddeall y broblem yn well, yna gallwn ddechrau ei datrys.

Mae’r gweithdai yn agored i holl staff cymdeithasau tai.

Disgwylir i’r rhai sy’n mynychu ddychwelyd i’w sefydliadau a chynnal sesiwn casglu dirnadaeth gydag aelodau eraill o staff a thenantiaid a bwydo hyn yn ôl i CHC.

Gellir cyfyngu lleoedd i ddau neu dri o bob cymdeithas tai (yn dibynnu ar y galw) felly archebwch yn gynnar os gwelwch yn dda.

Ble cynhelir y Labordai Dirnadaeth?