Labordai Dirnadaeth

Labordai Dirnadaeth – hyfforddiant am ddim ar gasglu dirnadaeth ddihafal

Mae’r Grŵp Llywio wedi dynodi’r broblem y byddwn yn canolbwyntio arni yng Nghymru fel rhan o’r rhaglen Dyfodol Tai. Datgelir hyn ar 25 Mawrth. Diolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd her un ai’n bersonol mewn gweithdy Adnabod Her neu drwy ein harolwg ar-lein.

Cyfnod nesaf y rhaglen yw cynnal nifer o Labordai Dirnadaeth I hyfforddi’r sector i gasglu dirnadaeth i dyrchu’n ddwfn a chanfod cymaint ag y medrwn am broblem a her ein canfyddiadau ein hunain. Bydd yr hyfforddiant hefyd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer eich swydd eich hunan o fewn y sector.

Beth yw Labordai Dirnadaeth?

Yr allwedd i ddirnadaeth wych yw syrthio mewn cariad gyda’r broblem.

Caiff yr hyfforddiant ei hwyluso gan Arweinwyr Dirnadaeth o CHC sydd wedi dilyn hyfforddiant Arweinydd Dirnadaeth yn flaenorol gyda ?WhatIf! Innovation.

Yn ystod y Labordai Dirnadaeth, byddwch yn dysgu dulliau a thechnegau allweddol arloesi i ddod yn dditectifs yn casglu dirnadaeth wych drwy sgyrsiau ac ymchwil desg.

Byddwch yn casglu dirnadaeth ddofn am ein problem. Unwaith y gallwn ddeall y broblem yn well, yna gallwn ddechrau ei datrys.

Mae’r gweithdai yn agored i holl staff cymdeithasau tai.

Disgwylir i’r rhai sy’n mynychu ddychwelyd i’w sefydliadau a chynnal sesiwn casglu dirnadaeth gydag aelodau eraill o staff a thenantiaid a bwydo hyn yn ôl i CHC.

Gellir cyfyngu lleoedd i ddau neu dri o bob cymdeithas tai (yn dibynnu ar y galw) felly archebwch yn gynnar os gwelwch yn dda.

Ble cynhelir y Labordai Dirnadaeth?