Tenantiaid

Os ydych yn denant yn byw mewn cartref cymdeithas tai, rydym yn awyddus iawn i glywed beth a gredwch yw'r heriau a'r rhwystrau mwyaf sy'n wynebu'r sector tai cymdeithasol ar hyn o bryd.

Cysylltwch â'ch cymdeithas tai os gwelwch yn dda os oes gennych ddiddordeb mewn archebu lle yn un o'n gweithdai adnabod heriau.

Mae'r dyddiadau fel sy'n dilyn:

Yn y cyfamser, llenwch yr arolwg hwn os gwelwch yn dda.

Ymunwch â grŵp llywio Cymru

Byddem hefyd yn eich annog i wneud cais i fod yn rhan o grŵp llywio Cymru sy'n gyfrifol am wneud y penderfyniadau terfynol ar agweddau o'r rhaglen yn cynnwys:

Mae ceisiadau'n cau ar 7 Chwefror. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma

Dyfodol Tai Webinar: