Dyfodol Tai: Tŷ Gwydr

Bydd y cyfnod hwn yn datblygu cynnyrch, gwasanaeth neu ddull gweithredu newydd sy'n mynd i'r afael â'r her a ddynodwyd yn y camau cynharach.

Byddwn yn gwneud hyn drwy gael tîm wedi'i ffurfio o staff cymdeithasau tai ar draws Cymru yn dysgu arloesi drwy wneud yn ystod rhaglen 16-wythnos lawn-amser y Tŷ Gwydr. Bydd pencadlys y Tŷ Gwydr yn swyddfa CHC yng Nghaerdydd. Er mai yng Ngherdydd y bydd y pencadlys, bydd y tîm yn gweithio'n hyblyg a bydd yn weladwy ar draws Cymru.

Datgelir manylion pellach yn fuan. Rhowch eich manylion islaw i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Cofrestrwch eich diddordeb i dderbyn diweddariadau

Dewis Iaith