Eich paratoi i greu dyfodol gwell

Mae argyfwng tai yng Nghymru. Mae diffyg tai ansawdd da, gwirioneddol fforddiadwy yn golygu fod miloedd o bobl yn byw mewn cartref ansawdd gwael ac mae rhestri aros yn cynyddu.

Nid yw hyn yn ddigon da.

Os ydym eisiau creu dyfodol lle mae gan bobl gartref y gallant ei fforddio mewn cymuned maent eisiau byw ynddi, mae angen i ni wneud pethau'n wahanol.

Mae angen i ni gydweithio, mae angen i ni arloesi, mae angen i ni herio.

Dyna ble y daw rhaglen Alcemi i mewn.

Darllenwch fwy am Alcemi

Influencing to build a better future has launched! Click to find out more and get involved.

Dylanwadu i adeiladu dyfodol gwell

Darllen Mwy

Mae Dyfodol Tai yn gynllun ar y cyd gyda'r Ffederasiwn Tai Cenedlaethol (NFA), Ffederasiwn Cymdeithasau Tai yr Alban (SCFA) a Ffederasiwn Cymdeithasau Tai Gogledd Iwerddon i feithrin gallu arloesi o fewn y sector tai yng Nghymru gan hybu diwylliant o gydweithio.

Byddwn yn bwrw iddi yn syth gyda'r rhaglen yma. Cliciwch ar y dolenni islaw i gael mwy o wybodaeth

Darllen mwy am raglen Dyfodol Tai

Darllen mwy am raglen Grŵp Llywio Cymru

Darllen y Cwestiynau Cyffredin

Labordai Dirnadaeth

Gweithdai Trawsnewid Busnes

Cafodd y sesiynau hanner diwrnod hyn eu harwain gan siaradwyr arbenigol a maent yn cynnwys astudiaethau achos go iawn o bobl sydd â phrofiad drostynt eu hunain o weithredu. Roedd digonedd o amser ar gyfer trafodaeth, cwestiynau, myfyrdodau ac wrth gwrs rwydweithio.

Darllen Mwy

Potensial Pobl

Darllen Mwy

Alcemi Case Studies

Influencing to build a better future
Influencing for a better future

Influencing for a better future

The importance of a good home has been exposed on a grand and very public scale during the lockdown period. Clairssa Corbisiero looks at how the sector vision of a Wales where good housing is a basic right for all has driven our new programme of work, placing housing at the centre of post Covid recovery in Wales. 

Housing Futures
Good innovation is about falling in love with the problem

Good innovation is about falling in love with the problem

In 2018, Katie Teasdale took part in the National Housing Federation’s innovation programme – then called Creating Our Future. After a three-day ‘hackathon’ event, learning how to solve problems and generate ideas, she was selected to join a 16 week secondment, where 25 people from across the housing sector were tasked with creating and developing ideas to change the world. Katie, Head of Member Services at the National Housing Federation, tells us what happened next…

Housing Futures
Housing Futures: A massive opportunity for the sector

Housing Futures: A massive opportunity for the sector

Over the next 18 months housing associations across Wales will be collaborating on an unprecedented scale, coming together with colleagues in England & Scotland to tackle housing’s biggest challenges. Edwina O’Hart is the Futures lead at Community Housing Cymru. She tells us what to expect: