Paratoi cymdeithasau tai Cymru i fod yn barod ar gyfer y dyfodol

Mewn byd yn dilyn COVID, os ydym eisiau cyflawni ein gweledigaeth ‘Cymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb’, rydym angen ffyrdd newydd o feddwl a ffyrdd newydd o weithio.

Dyna pam y gwnaethom lansio Alcemi.

Mae ein rhaglen Alcemi yn mynd i’r afael â’r materion strwythurol sydd angen newid polisi a chyllid a hefyd yn anelu i gynyddu capasiti a meithrin diwylliant o gydweithio ac arloesi i wneud pethau’n wahanol.

Darllenwch fwy am Alcemi

Dylanwadu i adeiladu dyfodol gwell

Dechreuodd ein rhaglen Dylanwadu ar gyfer Dyfodol Gwell yn 2020 pan wnaethom gyd-gynllunio ein maniffesto ar gyfer yr etholiadau i Senedd Cymru gyda dros 100 o gydweithwyr o gymdeithasau tai a thenantiaid i ddynodi’r her fwyaf sydd yn ein hatal rhag cyflawni ein gweledigaeth o Gymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb.

Caiff rhai o’r heriau a ddynodir eu hymchwilio ymhellach fel rhan o’n gwaith Arloesedd, ond mae llawer o’r heriau a’r datrysiadau’n ymwneud â materion strwythurol sydd angen newid mewn polisi a chyllid wedi eu cynnwys yn ‘Cartref’, ein maniffesto ar gyfer yr Etholiadau i Senedd Cymru yn 2021.

Darllen mwy

Influencing for a better future

Arloesedd

Mae cynorthwyo aelodau i fod yn barod ar gyfer y dyfodol yn thema allweddol yn ein Cynllun Corfforaethol.

Buom yn gweithio’n galed tu ôl i’r llenni i ddatblygu rhaglen beilot deuddeg mis lle bydd gan CHC rôl hwyluso a hefyd alluogi i feithrin capasiti arloesedd yn y sector a hybu diwylliant o gydweithio i wneud pethau’n wahanol.

Mae rhan o’r rhaglen yn cynnwys peilota proses arloesi gyda Simply Do ideas ac Element.

Darllen mwy

 

Potensial Pobl

Bydd ein llinyn Potensial Pobl yn dweud stori sut beth yw hi i weithio yn y sector tai yng Nghymru. Mae ymgyrch ‘Dyma’r Sector Tai’ yn defnyddio astudiaethau achos i dynnu sylw at y cyfleoedd gyrfa sydd ar gael a llu o fanteision gweithio a gwirfoddoli yn y sector. 

Fel rhan o’r rhaglen, byddwn hefyd yn gweithio gyda’r sector i feithrin talent a datblygu gweithlu’r dyfodol.

Darllen mwy

homepage-pp

Alcemi Case Studies

Housing Futures
True Innovation: The One Thing We Haven’t Tried Yet?

True Innovation: The One Thing We Haven’t Tried Yet?

Jamie Smith is Director of Research and Innovation at Hafod, and is part of an Innovation Working Group put together by Community Housing Cymru that will be identifying the challenges facing people and communities in Wales, and looking at the ideas the housing sector has to tackle those challenges.

Housing Futures
Innovation: A way of truly making a difference to people’s lives

Innovation: A way of truly making a difference to people’s lives

Sharon Crockett is Director of Innovation and Culture at Melin, and is part of an Innovation Working Group put together by Community Housing Cymru that will be identifying the challenges facing people and communities in Wales, and looking at the ideas the housing sector has to tackle those challenges.

Housing Futures
Making Sense of the Pandemic

Making Sense of the Pandemic

Community Housing Cymru is part of the Live Learning Partnership, a collaboration of 10 organisations using Sensemaker to try to make sense of the impact of the pandemic on our colleagues and our organisations.

Last week we published the analysis of the stories gathered up until the end of January 2021.

The data was analysed by Janine Dube, Linc Cymru, Michael Hughes, Monmouthshire Housing, Chris Jowitt, Melin Homes, Bennett McVeigh, Newydd Housing, and Robert Needham, Family Housing along with Michael Muthukrishna from the London School of Economics.

Janine, Business Partner – Data and Business Intelligence at Linc looks at the findings for us