Dyma'r Sector Tai

Cafodd ymgyrch ‘Dyma’r Sector Tai’ ei sefydlu i ddweud stori sut beth yw hi i weithio a gwirfoddoli yn y sector. Drwy astudiaethau achos mae’r ymgyrch yn rhoi sylw i’r amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfa sydd ar gael a’r llu o fanteision o weithio a gwirfoddoli yn y sector.e sector.  

Cynhyrchwyd pecyn cymorth i aelodau gefnogi’r ymgyrch. Mae cefnogaeth bellach ar wedd hyfforddiant recriwtio hefyd ar y gweill.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar www.thisishousing.wales

Caiff yr ymgyrch hon ei harwain gan Grŵp Cyflenwi Strategol Adnoddau Dynol a Chyfathrebu CHC.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â:
Adnoddau Dynol: Phillipa-knowles@chcymru.org.uk
Cyfathrebu: Steven-CraneJenkins@chcymru.org.uk