Sensemaker

Partneriaeth Dysgu Fyw yn defnyddio Sensemaker

Mae bywyd yn wahanol nawr. Mae coronafeirws wedi newid y ffordd yr ydym yn byw, gweithio a chwarae.

Mae rhai pethau wedi newid er gwell, eraill er gwaeth  ac rydym eisiau dysgu o hyn i wneud pethau’n well yn y dyfodol, i bawb.

Rydym eisiau deall effaith parhaus y pandemig ar unigolion, cymunedau a’r byd o’n cwmpas. Beth ydych chi wedi’i wneud yn wahanol? Beth ydych chi’n sylwi arno?

I gefnogi hyn, rydym wedi ymuno â’r Bartneriaeth Dysgu Fyw*, casgliad o sefydliadau fydd yn hyrwyddo’r defnydd o declyn ‘chwedleua’ ar-lein Sensemaker®.

Fel mae’r enw yn awgrymu, mae Sensemaker® yn ceisio gwneud synnwyr o’r byd sy’n newid o’n cwmpas drwy ddadansoddi straeon a phrofiadau di-enw, a ddywedir o safbwynt unigolyn.

Yn seiliedig ar y ‘straeon’ a gasglwn, byddwn yn rhannu themâu a thueddiadau gyda chi ac eraill – oherwydd mai dyna sut y gallwn wella gwasanaethau a newid pethau er gwell.

Yn dilyn gwahoddiad i’r sector, cawsom ddiddordeb gan yr aelodau dilynol i beilota hyn:

  • Coastal

  • Tai Teulu

  • Linc

  • Melin

  • Tai Sir Fynwy

  • Newydd

Mae’r sefydliadau hyn wedi llofnodi i ddefnyddio a hyrwyddo’r llwyfan a byddant yn cael mynediad i’r data dienw.

Fodd bynnag, nid dim y sefydliadau a enwir uchod a all ddefnyddio’r llwyfan. Rydym yn annog pob aelod i ddefnyddio Sensemaker®, gorau po fwyaf o straeon a gasglwn er mwyn cael y darlun gorau.

Gellir cael mynediad i’r llwyfan drwy glicio ar y ddolen ddilynol:

Cymraeg:

https://collector.sensemaker-suite.com/?projectID=LiveLearningWal&language=cy&OID=CHC#Collector

Saesneg:

https://collector.sensemaker-suite.com/?projectID=LiveLearningWal&language=en&OID=CHC#Collector