alcemi-white-WEB-RGB

Potensial Pobl

Bydd llinyn  Potensial Pobl yn dweud stori sut beth yw hi i weithio yn y sector tai yng Nghymru. Mae ymgyrch ‘Dyma’r Sector Tai’ yn defnyddio astudiaethau achos i dynnu sylw at yr amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa sydd ar gael a’r llu o fanteision o weithio a gwirfoddoli yn y sector.

Fel rhan o’r rhaglen, byddwn hefyd yn gweithio gyda’r sector i feithrin talent a datblygu gweithlu’r dyfodol.

Ar hyn o bryd mae’r llinyn hwn yn cynnwys 2 faes gwaith:

alcemi-pp-TiH-CYM

alcemi-pp-masterclasses-ENG

Cofrestrwch eich diddordeb i dderbyn y newyddion diweddaraf a chymryd rhan!

Cael y newyddion diweddaraf am…

Dewis Iaith

Drwy gyflwyno'r ffurflen hon, rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Preifatrwydd.