Business Transformation
Trawsnewid Busnes

A series of half-day transformational workshops to give you the tools and skills for successful business transformation.

Cafodd y sesiynau hanner diwrnod hyn eu harwain gan siaradwyr arbenigol ac roeddent yn cynnwys astudiaethau achos bywyd go iawn o bobl sydd â phrofiad drostynt eu hunain o weithredu. Roedd digonedd o amser ar gyfer trafod, cwestiynau, myfyrdodau ac wrth gwrs rwydweithio.

Ymchwiliodd y sesiynau themâu:

  • Gweledigaeth
  • Diwylliant
  • Cwsmeriaid
  • Technoleg

Cynhelir y gweithdy olaf yn y gyfres hon, Technoleg, ar 17 Ionawr 2020 yn Tramshed Tech yng Nghaerdydd. Ar ôl y gweithdy olaf byddwn yn cyhoeddi adolygiad yn edrych yn ôl ar y gweithdai gan rywun a fynychodd bob un o'r 4 ohonynt ("deiliad Tocyn Aur)" yn ogystal â rhannu sylwadau a gwybodaeth gan rai sy'n mynychu'r gweithdy.

Caiff mwy o wybodaeth ar ddyfodol y Digwyddiadau Trawsnewid Busnes ei gyhoeddi'n fuan. Cadwch eich llygaid ar agor!

Cofrestrwch eich diddordeb i dderbyn diweddariadau

Dewis Iaith